Rekonstrukcija osvetljenja na autoputu E75

Pametno rešenje osvetljenja poboljšava sigurnost na ovom prometnom autoputu koji povezuje aerodrom Nikola Tesla sa autobuskom stanicom Lasta u centru grada

Grad Beograd je 2017. godine rekonstruisao osvetljenje na autoputu E75 koji povezuje aerodrom Nikola Tesla sa autobuskom stanicom Lasta u centru grada kako bi povećao bezbednost, isplativost i ekološke benefite.

Postojeće svetiljke Onix sa natrijumovim izvorima visokog pritiska (400 W) koje su davale žućkastu nijansu, otežavale su noću raspoznavanje stvarnih boja.
One su zamenjene svetiljkama Ampera Maxi i postavljene su na istim stubovima na visini od 13,5 m sa razmakom od 62m.
Sa instaliranom snagom od 274W, zadovoljeni su svi zahtevi za najvišu svetlotehničku klasu M1, omogućavajući gradu da smanji troškove energije za 38%.

Takođe, one ne zahtevaju rutinsko održavanje, nema potrebe za stalnom promenom sijalica, što znači manje ometanja za vozače i dalje uštede za grad.

Jednako važno, ovi novi savremeni LED izvori sa odličnom uniformnošću usmeravaju svetlo tačno tamo gde je potrebno. Oni emituju oštriju belu svetlost koja osigurava odličnu vidljivost, bolji kontrast i visoku vizuelnu udobnost, pomažući u smanjenju saobraćajnih nezgoda, a to dovodi do sigurnijih puteva.

Svetiljkama upravlja novo instalirani sistem upravljanja Schréder EXEDRA. Ovaj sistem omogućava gradu da nadgleda i kontroliše mrežu osvetljenja, upravlja radnim satima i dimuje osvetljenje u vreme slabijeg protoka saobraćaja, detektuje kvarove i prati potrošnju energije. To se može uraditi na nivou svake pojedinačne svetiljke ili grupno.

Duž ovog dela autoputa, na plafone podvožnjaka postavljen je GL2 Compact, povećavajući kvalitet svetlosti a time i sigurnost uz manje operativne troškove.

Na ovoj deonici autoputa dugog 18 kilometara zamenjeno je ukupno 1.306 svetiljki.

Lokalne vlasti su oduševljene novim rešenjem osvetljenja koje autoput E75 ne samo da čini svetlijim noću, već donosi značajne uštede energije i smanjuje karbonski otisak.

E75
Belgrade
Srbija