Zajedno za našu planetu

Kao što je važno za našu budućnost i budućnost naše planete, Schréder nastavlja da smanjuje uticaj svog poslovanja na životnu sredinu, istovremeno pomažući kupcima da urade isto.

Luc Joosens - Chief Marketing Officer Schréder
Luc Joosens
Direktor marketinga proizvoda
Schréder's Together for our Planet is aligned with the UN SDGs 7, 9, 12 and 13

Kao kompanija koja se bavi proizvodnjom, znamo da naše poslovanje ima uticaja na životnu sredinu. Osim toga, naši proizvodi troše energiju što uprkos tehnološkom napretku LED tehnologije i dalje predstavlja 97% našeg ukupnog uticaja na životnu sredinu prema protokolu o gasovima sa efektom staklene bašte (GHG).

Naša strategija Zajedno za našu planetu osmišljena je kako bi dala pozitivan doprinos postizanju ciljeva održivog razvoja 7, 9, 12 i 13 UN.

 

Blank space

2022 Ciljevi

2022 Rezultati

2030 Ambicije

Preduzmite akcije u vezi sa klimatskim promenama smanjenjem sopstvenog i ugljeničnog otiska naših kupaca

Schréder aims to reduce carbon emissions by 20% by 2022

Schréder achieved a 33% reduction in carbon emissions in 2022

Schréder has committed to set SBTi targets in 2023

smanjenje emisija kompanije u poređenju sa ciljem iz 2018 ostvareno je smanjenje emisije kompanije postići ciljeve smanjenja emisija uz inicijativu Ciljevi zasnovani na nauci
     

Izgradite kružnu ekonomiju

Goal: 80% of new products to obtain 4 stars for Circle Light Label

90% of new products achieved 4 stars for the Circle Light Label in 2022

Goal: sell 90% circular lighting solutions by 2030

novih proizvoda dobija 4 zvezdice za Circle Light Label (kružnu oznaku) novih proizvoda postiglo je 4 zvezdice za Circle Light Label (kružnu oznaku) rešenja za osvetljenje koja se prodaju su kružna

 

Schréder reduced its carbon footprint by 33% in 2023

Naš otisak

U velikoj meri smo posvećeni zaštiti životne sredine smanjenjem uticaja naših proizvodnih aktivnosti, proizvoda i usluga.

Za 2022. postavili smo sebi cilj da smanjimo ugljenični otisak naše kompanije za 20% (u poređenju sa 2018. godinom). Zapravo smo premašili naš cilj i smanjili ugljenični otisak za 33% na 6,8 tCO₂e/Mlum (122,337 tCO₂ za 17,991 Mlum). 

Tokom narednih godina nameravamo da napravimo mnogo veći iskorak i obavezali smo se da postavimo kratkoročno smanjenje emisija u celoj kompaniji sa inicijativom Ciljevi zasnovani na nauci (SBTi) od 2023.

Schréder emissions are broke down in 4 categories

Naše operacije

U našem poslovanju, mi ćemo preduzeti mere kako bismo smanjili: 

  • našu potrošnju sirovina preispitujući dizajn našeg proizvoda kako bismo povećali efikasnost materijala; 
  • uticaj potrošnje energije prebacivanjem, gde god je to moguće, naših fabrika na zelenu energiju i ulaganjem u tehnologije koje omogućavaju uštedu energije; 
  • uticaj naših logističkih operacija kroz optimizaciju toka;
  • naš uticaj na mobilnost zaposlenih ograničavanjem poslovnih putovanja i integracijom ekonomičnijih rešenja za mobilnost zaposlenih
Better lighting with less energy

Naši proizvodi 

Konstantno razvijamo nove tehnologije kako bismo smanjili potrošnju energije naših rasvetnih rešenja na minimum (najnovija generacija LED dioda, optimizovana optika, solarna rešenja…). Danas je skoro 100% naših svetiljki sa LED tehnologijom.

Takođe kontinuirano radimo na našoj platformi Schréder EXEDRA kako bismo isporučili prilagodljivo i povezano osvetljenje koje maksimizira uštedu energije bez ugrožavanja sigurnosti. Ugradnjom energetski efikasnih svetiljki koje kontroliše Schréder EXEDRA, potrošnja energije se može smanjiti do 80%.

Product Environmental Profiles are available for road and decorative luminaires to show their environmental impact

Ekološki profil proizvoda

Ekološki profil proizvoda (PEP) dostupan je na zahtev za sve naše putne i dekorativne svetiljke kako bi se obezbedile verodostojne i transparentne informacije o njihovom uticaju na životnu sredinu.

Razvijen u saradnji sa nezavisnom agencijom (u skladu sa principima ISO 14040: 2006 i EN 15804:2012 + A2:2019), PEP rezimira procenu životnog ciklusa svetiljke ispitivanjem njenog uticaja na životnu sredinu tokom njenog životnog ciklusa, od ekstrakcija sirovina do kraja životnog veka.
 

Schréder's Circle Light Label demonstrates the circularity of its luminaires

Kružni dizajn

U 2020. godini, kao deo naše stalne misije razvijanja proizvoda sa najmanjim mogućim uticajem na životnu sredinu i u nedostatku nezavisnih standarda, pažljivo smo analizirali potencijalnu kružnost svetiljki da bismo uveli oznaku proizvoda „kružno osvetljenje“.

Ova oznaka Circle Light procenjuje kružnost svetiljke na osnovu dvanaest objektivnih kriterijuma. Uzima u obzir performanse, održavanje, renoviranje, rastavljanje i potencijal reciklaže.

Za 2022., naš cilj je bio da 80% naših novih proizvoda dobije 4 zvezdice (najviše) za Circle Light Label. U 2022. godini 90% naših novih proizvoda je dobilo 4 zvezdice

U 2023. uvešćemo nove kategorije ocenjivanja i ažuriraćemo naš sistem bodovanja tako da se naše svetiljke procenjuju prema još strožijim standardima i nastavićemo da tražimo međunarodne standarde koje bi naš proces mogao da ispuni.