Wilfrid Pelletier teniski tereni

OMNISTAR daje rešenje za osvetljenje teniskih terena sa maksimalnim učinkom na terenu i bez ikakvog uticaja na okruženje

Grad Laval, na severnoj obali ostrva Montreal, je grad sa više od 430.000 stanovnika, koji privlači mnoge mlade porodice koje traže više životnog prostora, više zelenih površina i više rekreativnih sportskih sadržaja. 2018. godine grad je pokrenuo projekat izgradnje više teniskih terena uz razne parkove na svojoj teritoriji. U parku Wilfrid-Pelletier sada se nalaze dva akrilna teniska terena koja, ako vremenske prilike dozvoljavaju, mogu tokom cele godine koristiti lokalne škole i klubovi.

Da bi omogućio stanovnicima da koriste teniske terene nakon škole i posla, posebno u mračnijim mesecima, grad je želeo energetski efikasno rešenje za osvetljenje bez rasipanja svetlosti. Pošto su teniski tereni izgrađeni u blizini stambenih zona, pravi izazov je bio da se integrišu visoki nivoi osvetljenja potrebni za bezbednost i udobnost bez negativnog uticaja na stanovnike koji žive u kućama u blizini parka.
 

Praktičan pristup sprečavanju rasipanja svetlosti

Kako je za ovu instalaciju najvažnije bilo rasipanje svetlosti, bilo je potrebno da se svetlost zaista usmeri na terene, a ne u susedne kuće i dvorišta. Kako bi prevazišao ovaj izazov, naš projektant koji je radio na fotometrijskim proračunima u saradnji sa konsultantskim inženjerom, predložio je OMNISTAR reflektor instaliran pod nagibom od nula stepeni. Imajući u rukama specifičnu optiku koju ćemo koristiti u ovom slučaju, zapravo je ono što je Schréder izdvojilo na ovom projektu, davajući svetlo tačno tamo gde je bilo potrebno i štiteći okolinu.

Postavljeno je ukupno 12 reflektora na visini od 12m na 4 stuba. Oni obezbeđuju odličnu vidljivost uz visoku vizuelnu udobnost tako da igrači mogu uživati u objektima i kada sunce zađe.

Tessier Street
Laval
Kanada

Kupac

City of Laval
4
stuba od 12m
12
reflektora
300
lux

Odličan početak

Uspeh ovog projekta je mogućnost postavljanja teniskih terena u stambena naselja, bez negativnog uticaja na okolinu – zapravo potpuno suprotno, park sa novim sadržajima je poboljšao kvalitet života lokalnog stanovništva.

Sa našim specijalizovanim rešenjima za osvetljenje, ljudi imaju višestuke prednosti; imaju rekreativne sportske objekte u blizini bez ikakvih negativnih posledica po njihov životni prostor – u svakom slučaju su na dobitku.