Pametni Bad Hersfeld

Pametno ulično osvetljenje postavlja nove standarde u javnom osvetljenju

Gradovi se sve više suaočavaju sa izazovom osvetljenja javnih prostora kako bi se poboljšao kvalitet života građana i podržao ekonomski razvoj uz smanjenje potrošnje energije i očuvanje životne sredine. Čvrsto verujući u korišćenje digitalne tehnologije za pronalaženje dugoročnih rešenja, lokalne vlasti Bad Hersfelda odabrale su grupu visokotehnoloških partnera za implementaciju mreže pametne rasvete koja bi pomogla njima i drugim gradovima da postignu sve gore navedeno. Grad je želeo sistem osvetljenja koji bi:

  • prilagodio nivoe osvetljenja prema gustini saobraćaja;
  • podesio temperaturu boje (od 2.200K do 3.000K) na osnovu doba dana; 
  • upravljao distribucijom svetlosti u zavisnosti od vremena; 
  • omogućio prikupljanje podataka o radnom statusu svake svetiljke i 
  • integrisao druge pametne dodatne uređaje.
     

Pametno ulaganje u skalabilnu infrastrukturu javnog osvetljenja

Lokalne vlasti su želele infrastrukturu prilagodljivu u budućnosti koja bi im omogućila da koriste najnoviju, danas dostupnu tehnologiju a koja bi se vremenom mogla nadograditi. Izabrali su naše svetiljke visokih performansi IZYLUM i FLEXIA opremljene FlexiWhite sistemom koji prilagođava temperaturu boje radi očuvanja životne sredine. Svu uličnu rasvetu kontroliše Schréder EXEDRA, koja je već uspešno primenjena u drugim delovima grada.
 

Pravo svetlo u pravom trenutku kako bi se osigurala sigurnost uz manje energije 

Početni pilot projekat je postavljen sa 77 IZYLUM i 88 FLEXIA FG Midi uličnih svetiljki u dva različita okruga grada. Pokazalo se da je novi sistem osvetljenja zaista zadovoljava tačne potrebe područja. Dodatnih 700 IZYLUM-a i 1.000 FLEXIA FG Midi će biti instalirano u narednim mesecima.

Ulične svetiljke imaju senzore koji prikupljaju i beleže podatke o vremenu, saobraćaju, brzini i okruženju koji se šalju na platformu koju je razvio naš partner Urban Lighting Innovations GmbH. UrbanPulse platforma zatim procenjuje podatke u realnom vremenu i čini ih dostupnim za druge aplikacije.

Shodno tome, osvetljenje u ovim područjima je prilagođeno saobraćaju i nameni u realnom vremenu. Ovo će povećati bezbednost pešaka i vozača tokom vršnog saobraćaja i uštedeti energiju u periodima kada nema saobraćaja ili je neznatan. Prigušivanjem svetla kada ono nije potrebno grad će takođe dramatično smanjiti svetlosno zagađenje.
 

Pametno osvetljenje za sigurnost u svim vremenskim uslovima

U stambenim naseljima ulična rasveta je takođe opremljena različitom optikom kako bi se osvetljenje prilagođavalo vremenskim uslovima. Kako trotoari i putevi mogu biti klizavi kada pada kiša, rasveta će povećati vidljivost kako bi ljudi mogli da prilagode svoje ponašanje, čime se povećava bezbednost.
 

Prilagodljivo osvetljenje za očuvanje životne sredine noću 

Ulične svetiljke su takođe opremljene našim FlexiWhite rešenjem koje podešava temperaturu boje. Prebacuju se između jakog belog svetla ujutru kada ljudi treba da budu budni i toplog belog svetla uveče kako bi zaštitili naše nebo i divlje životinje. Rešenjem upravlja Schréder EXEDRA.

Bad Hersfeld
Nemačka

Kupac

Bad Hersfeld Council

Partner(i)

Urban Lighting Innovations GmbH
Urban Software Institute GmbH
Microsoft
Deutsche Bank
Technische Universität Berlin

Osvetljenje stambenih naselja ili zelenih površina koje su blizu zaštićenih zona ili prirode mora da se razlikuje od osvetljenja na našim glavnim putevima. Ako upravljamo svetlom prilagođavajući ga vremenskim prilikama ili godišnjem dobu, to neće samo poboljšati kvalitet osvetljenja već će takođe biti veoma interesantno ekonomski.

Thomas Fehling - Mayor of Bad Hersfeld
Thomas Fehling
Gradonačelnik Bad Hersfelda (2010-2022)

Pionirski projekat pametnog osvetljenja 

Ovaj inovativni projekat pod nazivom „Urbana inteligencija kao usluga“ sprovodi se u saradnji sa Deutsche Bank, Microsoft, Urban Lighting Innovations GmbH i Tehničkim univerzitetom u Berlinu kako bi se pomoglo gradovima širom sveta da promene način na koji upravljaju svojim uličnom rasvetom. Po prvi put, grad može istovremeno da kontroliše distribuciju svetlosti, izlazni fluks i temperaturu boje uličnih svetiljki pomoću intuitivnog interfejsa.

Zahvaljujući vezi sa platformom Urban Pulse, podaci se mogu koristiti i za druge aplikacije kao što je prilagođavanje semafora da se u hitnim slučajevima omogući brzo upravljanje saobraćajem.
 

Pametan grad podrazumeva interakciju sa građanima

Lokalna zajednica može posebnom aplikacijom da kontroliše nivo osvetljenja svetiljki prema sopstvenim potrebama. Podaci iz aplikacije biće analizirani tokom određenog perioda kako bi se predvidela potrošnja energije, ponašanje korisnika i incidenti u koordinaciji sa Tehničkim univerzitetom u Berlinu. Prve povratne informacije su pokazale da su građani veoma zadovoljni ovom opcijom i da je redovno koriste.
 

Početni rezultati su obećavajući

Nakon nekoliko meseci prikupljanja podataka, grad Bad Hersfeld je oduševljen rezultatima. Može se jasno sagledati smanjenje potrošnje energije, a time i emisije ugljenika, što će pomoći da se postignu utvrđeni ekološki ciljevi. Svetlosno zagađenje je takođe smanjeno što će pomoći održanju lokalnih divljih životinja.
 

Prva nagrada Smart Cities Connect-a

Projekat je nagrađen nagradom Smart 50 za 2022 Smart Cities Connect-a. Ova nagrada se dodeljuje svake godine kako bi se prepoznali inovativni i napredni projekti pametnih gradova. 

Sistem je pionirski i korak napred ka klimatskoj neutralnosti, koji je grad postavio kao cilj za 2035. Sa tako smelim inovacijama, možemo postići taj cilj.

Thomas Fehling - Mayor of Bad Hersfeld
Thomas Fehling
Gradonačelnik Bad Hersfelda (2010-2022)

Oduševljeni smo što učestvujemo u ovom projektu koji omogućava gradu Bad Hersfeldu da postavi temelje za pametan grad fokusiran na ljude i životnu sredinu koristeći uličnu rasvetu.