LensoFlex®4: Optimizovan optički sistem

Više od 10 godina u našim svetiljkama uspešno koristimo LensoFlex®2 fotometrijski optički system. Ovaj sistem je do sada ponudio najbolje performance u svakoj situaciji. Međutim, tokom tako dugog vremenskog perioda pojavili su se novi zahtevi u pogledu tehnologije osvetljenja koji garantuju kvalitet osvetljenja, sigurnost i pre svega, održivost.

Ključne oblasti kao što su zaštita biodiverziteta, veće ograničenje odsjaja i toplije temperature boje sa boljom reprodukcijom boja motivisale su nas da dizajniramo optimizovano sistemsko okruženje za naš asortiman optike.

Danas bismo želeli da predstavimo našu novu, inovativnu i visoko efikasnu LensoFlex®4 optičku platformu. Ovaj smo sistem razvili za Vas na osnovu našeg višegodišnjeg iskustva, kako bismo Vam i dalje nudili rešenje za sve trenutne i buduće situacije. Glavne nove mogućnosti optičkog sistema su:

  • Kompaktnije dimenzije LED ploče za veću fleksibilnost nove geometrije svetiljki;
  • Nova LED mreža sa 10 i 20 LED dioda na jednoj veličini LED ploče za optimizovan rad sa različitim proizvođačima i tipovima elektronskih predspojnih uređaja;
  • Više prostora za korišćenje različitih proizvođača i tipova LED dioda, kako bi se u bilo kom trenutku obezbedile najbolje performanse, sa bilo kojom temperaturom boje i reprodukcijom boja;
  • Mogućnost mešanja različitih optika u jednoj svetiljci sa našom novom inovativnom HelloFlex - Infinity opcijom, koja omogućava prilagođenu distribuciju svetlosti i time ispunjava čak i posebne zahteve koji se ne mogu ispuniti standardnim optikama;
  • Širok spektar opcija dodatne opreme, kao što su zadnje, prednje ili bočno ograničenje odsjaja u različitim konfiguracijama;
  • I još mnogo toga.

Prelazak na novi LensoFlex®4 optički sistem se odvija postepeno. Prve funkcionalne i dekorativne svetiljke kao što su IZYLUM, TECEO, FLEXIA, CITEA ili naš multimodularni SHUFFLE stub su već opremljene njim.

Preporučujemo vam da svoje projekte osvetljenja realizujete sa najnovijom LensoFlex4 tehnologijom za sve proizvode gde je već dostupna. 
Koristite donju tabelu konverzije za izbor odgovarajuće zamenske optike.

LensoFlex®2 becomes LensoFlex®4

Ako imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte direktno !