Zajedno za naše ljude

Schréder's Together for our People straegty is axed around the UN SDGs 4, 5, 8 and 16

U Schréderu smo posvećeni negovanju raznolikog, inkluzivnog i pravičnog okruženja i stvaranju stabilnih i pouzdanih odnosa sa dobavljačima zasnovanih na zajedničkim vrednostima.
Naši principi se inkorporirani u našem Kodeksu ponašanja, koji je revidiran i dopunjen 2022. godine. 

Naša strategija Zajedno za naše ljude fokusira se na 2 ključne tačke – različitost, jednakost iinkluziju i održive nabavke i ljudska prava – sa ciljem pozitivnog doprinosa UN SDG 4, 5, 8 i 16

 

Raznolikost, jednakost i inkluzija 

U Schréder-u smo posvećeni negovanju raznolikog, inkluzivnog i pravičnog okruženja. Cilj nam je najviši standard pravičnosti i jednakih mogućnosti za sve zaposlene u svim fazama njihove karijere.

Inês Vieira Nascimento: Schréder CHRO
Inês Nascimento
Direktor ljudskih odnosa
In 2020, 27% of Schréder employees were female

Raznovrsnost zaposlenih, u svim oblicima (veštine, iskustvo, godine, pol, kultura...), izvor je obnove, inovacije i kreativnosti. U skladu sa ciljevima UN-a, odlučili smo da svoje napore prvo usredsredimo na rodnu raznolikost i jednakost jer je to još uvek stalna briga u društvu u celini.

27% zaposlenih u Schréderu su žene sa samo 13% na rukovodećim ili menadžerskim pozicijama. Ovo je manje nego 2020. godine kada smo pokrenuli našu strategiju. Zbog toga smo odlučili da preduzmemo dodatne mere i obavežemo se da do 2025. obezbedimo da najmanje 40% svih novozaposlenih budu žene kako bismo stvorili raznovrsniju grupu zaposlenih. 

Do 2030. godine, cilj nam je da povećamo udeo žena na rukovodećim i drugim menadžerskim pozicijama na 20%.

Blank

2025 Cilj

2030 Ambicija

40% women in mangerial positions by 2030
žena regrutovanih za nove pozicije žena na menadžerskim pozicijama 

 

Održive nabavke i ljudska prava

Mi igramo aktivnu ulogu u zajednicama u kojima poslujemo, radeći po etičkim principima: isto očekujemo i od naših dobavljača.

Johan Van de Velde - CFO - Schréder
Johan Van de Velde
Direktor pravnog sektora
Blank space

Naš cilj je da direktno i indirektno zaštitimo ljudska prava tako što ćemo osigurati da Schréder-ovi subjekti i njihov lanac snabdevanja budu bezbedni i da se radnici tretiraju s poštovanjem i dostojanstvom. Godine 2020. usvojili smo Kodeks ponašanja Alijanse odgovornog poslovanja (RBA) kao naš standard ljudskih prava i zahtevali od svih dobavljača naše Grupe da potvrde svoje pridržavanje i usklađenost sa ovim standardom. Na kraju 2022. godine, dobavljači koji predstavljaju 97% ukupne vrednosti našeg lanca snabdevanja su potvrdili poštovanje RBA kodeksa ili sličnih standarda.

Krajem 2022. godine pokrenuli smo Kodeks ponašanja za dobavljače kompanije Schréder. On definiše zahteve društvenog i ekološkog učinka za sve dobavljače kompanije Schréder.

Takođe smo razvili metodologiju za procenu rizika održivosti, koja opisuje proces dužne pažnje koji ćemo koristiti za procenu naših dobavljača u odnosu na očekivane standarde održivosti. Ovaj proces dužne pažnje će uključivati ciljane revizije kako bi se osiguralo da su zahtevi održivosti ispravno ispunjeni. Naš cilj je da postepeno uvedemo ovu metodologiju za procenu rizika kako bi do 2030. godine svi dobavljači Grupe bili procenjeni u odnosu na naša ljudska prava i standarde zaštite životne sredine.

 
Blank space

2022 Ciljevi

2022 Rezultati

2030 Ambicije

97% of Schréder suppliers adher to RBA standard

vrednost lanca snabdevanja
pokriven RBA standardom
vrednost lanca snabdevanja
pokriven RBA standardom
dobavljača procenjeni na
održive rizike nabavke
   

 

 

  kršenja standarda ljudskih
prava u našem lancu vrednosti
Schréder offers training programmes for all employees to develop their skill sets

Obuka i obrazovanje 

Da bi podržao rast i razvoj naših zaposlenih, Schréder nudi spektar mogućnosti internih i eksternih obuka. Ovi programi su dizajnirani da zadovolje specifične potrebe i ciljeve pojedinaca, grupa i odeljenja, bilo da se radi o jezicima, IT veštinama ili vožnji viljuškara. U 2022. godini održano je približno 1.169 obuka u 27 zemalja, sa širokim spektrom tema.

Takođe smo pokrenuli GoodHabitz, on-line platformu za učenje koja pruža širok spektar kurseva i programa obuke za pojedince i organizacije, kako bismo podržali razvoj naših zaposlenih u 2022. Naš cilj je da obučimo 90% kvalifikovanih zaposlenih na različite zanimljive teme kao što su menadžment i liderstvo, lični razvoj, komunikacija i još mnogo toga.